INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.550.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

6 grudnia 2019

Wawrzeńczyce,06.12.2019r.

GK.271.11.2019

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) /Pzp/ zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 2.550.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce” – wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

informacja w załączniku

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-12-06
Data publikacji:2019-12-06
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:145