Stabilna sytuacja finansowa gminy Igołomia - Wawrzeńczyce

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

4 lipca 2019

Wojewoda Małopolski zawarł Porozumienie z Regionalną Izbą Obrachunkową w Krakowie mające na celu opracowanie i przedstawienie Informacji Finansowej Jednostek Samorządu Terytorialnego w Województwie Małopolskim za rok 2018, które zostało opublikowane.

Miernikami sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego były:

- udział dochodów własnych w dochodach ogółem

- relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów własnych

- udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem

- relacja zobowiązań do dochodów ogółem (dług publiczny)

- obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

            Gminy województwa podzielone zostały na gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie i miejskie. W kategorii gmin wiejskich gmina Igołomia-Wawrzeńczyce znalazła się na  12 miejscu  wśród 121 gmin wiejskich w województwie Małopolskim.

            Przedstawione dane przez RIO są niezależne, wiarygodne i podparte dokumentami (sprawozdaniami). Ten ranking świadczy o dobrej gospodarce finansowej w gminie w roku ubiegłym i latach poprzednich. 

Informacja finansowa JST na stronie www RIO Kraków

Galeria

  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-07-04
Data publikacji:2019-07-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:457