Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

13 maja 2019

Zawiadamiam, że w dniu 21 maja 2019 roku (tj. wtorek) o godz. 9:00 w budynku Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach,
Wawrzeńczyce Nr 160  odbędzie się VII/2019 sesja Rady Gminy  Igołomia-Wawrzeńczyce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z VI/2019 sesji Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
  z dnia 30 kwietnia   2019 roku
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Igołomi-Wawrzeńczycach za rok 2018 
 4.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce za rok 2018 
 5. Sprawozdanie z działalności Centrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach za rok 2018 
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Igołomi-Wawrzeńczycach za rok 2018 
 7.   Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce za rok 2018
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
  na rok 2019 
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2030
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 11. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy
 12. Wolne wnioski.
 13. Wręczenie przyznanych przez Ministra Obrony Narodowej medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” rodzicom posiadającym trzech i więcej synów (córek), którzy pełnili (pełnią) czynną służbę wojskową.
 14. Zamknięcie obrad.

         Przewodniczący Rady Gminy

             /-/ Stefan Nawrot

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-05-13
Data publikacji:2019-05-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:243