Informacja dotycząca odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez wiatr 10-11.03.2019r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

13 marca 2019

Rodziny, które poniosły straty w gospodarstwach domowych - budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych mogą zgłaszać się o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, informacje można uzyskać pod nr tel. 12 2874003 wewn. 29, 42

Rolnicy, którzy ponieśli straty w gospodarstwach rolnych mogą składać wnioski o szacowanie strat przez Komisje Wojewody Małopolskiegow terminie 10 dni od wystąpienia szkody tj. do 20.03.2019r.

Szacowaniu podlegają szkody powstałe w:
- uprawach rolnych - jeśli powierzchnia danej uprawyprzekracza 0.10 ha;
- środkach trwałych tj. budynkach i budowlach służących produkcji rolnej
- wnioski o szacunek strat można pobrać ze strony internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego - zakładka Rolnictwo lub w Urzędzie Gminy.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego NIE PODLEGA szacowaniu folia ogrodnicza wykorzystywana przy tunelach typu igołomskiego, gdyż jest to środek obrotowy wykorzystywany do produkcji. Niemniej jednak zasadnym jest udokumentowanie strat powstałych w folii.
Zniszczoną folię ogrodniczą można oddać nieodpłatnie w dwóch punktach:

1.Centrum Ogrodnicze POLGER Zofipole nr 144,

2. Agro- Bet Wawrzeńczyce nr 2

w dniach 19, 20, 21 marzec 2019r. w godzinach 8:00 -17:00

(folia powinna być oczyszczona z ziemi i  metalowych elementów)

(-) Józef Rysak

Wójt Gminy
Igołomia-Wawrzeńczyce

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-13
Data publikacji:2019-03-13
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:424