Jubileusz 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12 marca 2019

W dniu 12 marca 2019 roku w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce miało miejsce ważne wydarzenie, odbyła się uroczystość wręczenia „Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanych Jubilatom przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Pana Andrzeja Dudę na wniosek Wójta Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce.

Uroczystość rozpoczęła się o godz.11.00 Mszą Świętą w intencji Jubilatów w  Kościele Parafialnym  p.w. Narodzenia N.M.P w Igołomi   odprawioną przez Księdza Proboszcza Jana Jurczaka, który także wygłosił  Słowo Boże. W homilii odwołał się do łączącego ich uczucia, wzajemnego zrozumienia, które pozwoliło Im  przetrwać wspólnie tak długie lata. Podkreślił trud i poświęcenie  małżonków  w dbaniu o rodzinę, w trwaniu w przysiędze małżeńskiej złożonej przed Bogiem...”
Dalsza część uroczystości odbyła się  w Domu Weselnym „Pod Kasztanami” w Igołomi.
Część oficjalną uroczystości rozpoczęła Pani Grażyna Kaczor – Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, która powitała Jubilatów i zaproszonych gości. Szczególne słowa powitania skierowała do Szanownych Jubilatów podkreślając, że „zawarcie małżeństwa jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Przez zawarcie małżeństwa tworzy się nowa rodzina i taką właśnie rodzinę stworzyliście Państwo przed pięćdziesięcioma laty, a w przypadku Państwa  Barbary i Władysława Doboszów przed  sześćdziesięcioma trzema laty...” .  Na uroczystość przybyli:
Ksiądz Jan Jurczak - Proboszcz Parafii Igołomia,Pan Tomasz Migdał –Organista Parafii Igołomia, Pan Stefan Nawrot – Przewodniczący Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce,  Józef Rysak – Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Radni Gminy: Pani Helena Morańska-Kura, Pani Zuzanna Stawinoga, Pani Barbara Gładysz, Pani Jolanta Chmiela, Pani Anna Dzięga, Pan Artur Stępa,  Tomasz Świstak, Sołtysi:   Pani Danuta Jordan, Pani  Marianna Migas,Pan Jan Dzięga,
Pan Zbigniew Nowak, Pan Adam Zadaj, Pan Michał Bętkowski
Pani Grażyna Kaczor powitała również pracowników Oświaty: Panią Dorotę Ryńcę-Ropek – Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji w Igołomi,  Pana Andrzeja Kudłę – Z-cę Dyrektora GCE
w Igołomi, Panią Mieczysławę Stawarz - Dyrektora Gminnego Centrum Edukacji
w Wawrzeńczycach, Panią Beatę Sonik-Marchewka – Z-cę Dyrektora GCE w Wawrzeńczycach, Panią Wiolettę Klęk – Z-cę Dyrektora GCE w Wawrzeńczycach, Panią Urszulę Nagielską-Włusek- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobranowicach, Panią Magdalenę Gudowską-Betta – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tropiszowie
Panią Agnieszkę Wawrzeń – Dyrektora Centrum Kultury i Promocji, pracowników Urzędu Gminy:   Pana Henryka Jończyka – Z-cę Wójta Gminy, Panią Iwonę Kubik – Sekretarza Gminy, Pana Adama Grudzień – Skarbnika Gminy, Panią Katarzynę Ulicką – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Panią Agnieszkę Majka – Kierownika  Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, Pana Andrzeja Knapika – Kierownika Referatu  Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Panią Annę Juszczyk – Z-cę Kierownika USC. Powitania skierowane zostały również do Pana fotografa -  Piotra Różeńskiego, który uwieczniał całą uroczystość na fotografii.
Po oficjalnym otwarciu uroczystości głos zabrał Pan Józef Rysak - Wójt Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, który powitał Panią Grażynę Kaczor prowadzącą uroczystość, a następnie  zwrócił się do Jubilatów. W słowach skierowanych do Jubilatów podkreślił jak „ważna jest ich obecność i jakie dają świadectwo młodemu  pokoleniu. Minęło 50-lat od kiedy połączyli swój los dzieląc wspólnie radości i troski. Mimo różnych przeciwności losu wytrwali w  związku małżeńskim...”.
Na zakończenie złożył Szanownym Jubilatom życzenia wszelkiej pomyślności, przeżycia kolejnych lat w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej  życzliwości, oraz doczekania kolejnych wspaniałych jubileuszy.  
Ciepłe słowa skierował do Jubilatów Pan Stefan Nawrot – Przewodniczący Rady Gminy, życząc zdrowia i pogody ducha na kolejne lata.
 Po  oficjalnych  wystąpieniach Pan  Józef Rysak - Wójt Gminy w  asyście  Pani Grażyny Kaczor- Z-cy Kierownika USC przystąpili do odznaczenia Jubilatów „Medalem Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Pan Stefan Nawrot – Przewodniczący Rady Gminy i Pani Iwona Kubik – Sekretarz Gminy, przekazali Jubilatom legitymacje nadania tego zaszczytnego medalu, podpisane przez Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudę. Pan Henryk Jończyk- Z-ca Wójta Gminy i Pani Anna Juszczyk –   Z-ca Kierownika USC wręczyli  okolicznościowe dyplomy podpisane przez Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy. Pan Adam Grudzień- Skarbnik Gminy oraz
Pan  Andrzej Knapik – Kierownik Budownictwa  wręczyli  kwiaty, a Panie Katarzyna Ulicka Kierownik GOPS  i Agnieszka Majka  - Kierownik GZEAS wręczyły okolicznościowe prezenty. Zwieńczeniem oficjalnej części uroczystości było wykonanie pamiątkowego zdjęcia.
Uroczystość uświetnił występ młodzieży z Gminnego Centrum Edukacji w Wawrzeńczycach pod kierunkiem Pani Beaty Mes-Błaszkiewicz. Młodzi artyści  zaśpiewali piosenki z dawnych lat. Słowa piosenek  przypomniały Jubilatom ich młodość  i lata, które tak szybko przemijają.
Pan Wójt Gminy – Józef Rysak  wzniósł toast, życząc Jubilatom  wszelkiej pomyślności i radości, a następnie przez wszystkich uczestników  zostało odśpiewane tradycyjne „100-lat”.
Następnie Pani Grażyna Kaczor zaprosiła gości na poczęstunek. Atmosfera uroczystości była bardzo podniosła, były wspomnienia  i łzy radości.  

Dziękujemy wszystkim za przybycie na uroczystość, a  Szanownym Jubilatom życzymy doczekania kolejnych wspaniałych jubileuszy w otoczeniu osób najbliższych, dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Niech łączące Was uczucie dodaje Wam sił i wytrwałości na dalsze wspólne lata.

Grażyna Kaczor
Z-ca Kierownika USC

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-12
Data publikacji:2019-03-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:593