Niekorzystne zjawiska atmosferyczne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12 marca 2019

                Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Igołomi – Wawrzeńczycach w nawiązaniu do niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (wichury)  jakie miały miejsce na terenie naszej gminy  w dniach od 9 do 11 marca 2019 roku, informuje, że wszelkie znaczne uszkodzenia budynków mieszkalnych, które miały miejsce w wyniku tych wichur można zgłaszać do ośrodka pomocy społecznej.

Dla osób i rodzin poszkodowanych  w ramach świadczeń pomocy społecznej może zostać udzielona pomoc zarówno ze środków własnych  gminy, jak również środków budżetu państwa -wniosek o udzielenie dotacji  zostanie złożony do Wojewody Małopolskiego i w przypadku pozytywnej decyzji  zasiłki z tytułu klęski żywiołowej zostaną wypłacone poszkodowanym. Opisana pomoc przeznaczona jest dla tych osób i rodzin, które jak już wspomniano powyżej w wyniku wichur poniosły znaczne straty w budynkach mieszkalnych czy ich wyposażeniu,  a w związku z tym  znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji  życiowej, w której nie mogą zaspokoić  niezbędnych potrzeb życiowych we własnym zakresie wykorzystując posiadane zasoby, środki i możliwości. Podstawą przyznania pomocy jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego przez pracowników socjalnych GOPS-u. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje można uzyskać pod Tel. 12 2874003 w. 29, 41

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-03-12
Data publikacji:2019-03-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:350