Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

28 listopada 2018

Zawiadamiam, że w dniu 6 grudnia 2018 roku (tj.czwartek) o godz. 9:00 w budynkuCentrum Kultury i Promocji w Igołomi-Wawrzeńczycach odbędzie się II/2018 sesja Rady GminyIgołomia-Wawrzeńczyce

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, przyjęcie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z I/2018 sesji Rady Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
  z dnia 22 listopada  2018  roku
 3. Podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowana przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonym na terenie Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia ich wykorzystania.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie: wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie gminy
  Igołomia-Wawrzeńczyce
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany budżetu gminy Igołomia-Wawrzeńczyce
  na rok 2018
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 
 7. Informacja w sprawie stawek i opłat lokalnych na 2019 rok

- informacja w sprawie podatku rolnego i podatku leśnego

- informacja w sprawie podatku od nieruchomości 

 1. Informacja nt składania oświadczeń majątkowych
  1. Interpelacje i zapytania.
  2. Wolne wnioski.
  3. Zamknięcie obrad.

  

         Przewodniczący Rady Gminy

             /-/ Stefan Nawrot

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-11-28
Data publikacji:2018-11-28
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:313