Nakładki asfaltowe na drogach powiatowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

31 października 2018

 W I połowie 2018 Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce podpisała umowę z Powiatem Krakowskim w sprawie wsparcia finansowego w formie dotacji na modernizację dróg powiatowych w 2018 r. 

- kwota 104 000 zł. przeznaczona została na realizację zadania "Modernizacja drogi powiatowej nr 1270K w miejscowości Wawrzeńczyce, co stanowić będzie 40% prognozowanych kosztów. Zakres rzeczowy obejmuje odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia na długości około 700 mb

- kwota 76 000 zł. na realizację zadania "Modernizacja drogi powiatowej nr 2164K Brzostek-Tropiszów co stanowi 40% prognozowanych kosztów. . Zakres rzeczowy obejmuje odtworzenie warstw jezdnych nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z renowacją odwodnienia na długości około 300 mb

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego przeprowadził procedurę przetargową na przedmiotowe zadania, które zrealizowane zostały w październiku 2018 r. tj.

- droga powiatowa nr 2164K "Brzostek" - Tropiszów,  nakładka asfaltowa na dług. 300 mb o grubości 7cm, ścięcie poboczy z odwozem urobku, profilowanie skarp i rowów, koszt: 133 041,66 zł.

- droga powiatowa nr 1270K Rudno Górne - Wawrzeńczyce, nakładka asfaltowa na dług. 700 mb, o grubości 7 cm, ścięcie poboczy z odwozem urobku, profilowanie skarp i rowów,  koszt: 249 514,22 zł.

            Całkowity koszt obu zadań wyniósł: 382 255,88 zł. w tym 40% udziału środków gminy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-10-31
Data publikacji:2018-10-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:264