Odnawialne Źródła Energii w Gminie Igołomia-Wawrzeńczyce

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

24 sierpnia 2018

Gmina Igołomia - Wawrzeńczyce w partnerstwie z 40 gminami Województwa Małopolskiego przystąpiła do realizacji zadania pn. "Partnerski projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla Gmin Województwa Małopolskiego".

W czerwcu 2018 roku projekt uzyskał dofinansowanie unijne z działania 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowite pozyskane dofinansowanie dla wszystkich Gmin opiewa na kwotę 36 156 392,49 zł.

            W naszej gminie kampania informacyjna o możliwości uczestnictwa  w tym  programie rozpoczęła się w 2016 r.  W wyniku przeprowadzonego naboru wniosków oraz przeprowadzonych inspekcji terenowych do zadania zakwalifikowano 51 instalacji, w tym:

 • 37 instalacji fotowoltaicznych, gdzie wkład własny mieszkańców stanowi kwotę 453 643,68 zł, a dofinansowanie stanowi kwotę 485 469,60 zł
 • 11 instalacji solarnych, gdzie wkład własny mieszkańców stanowi kwotę
  44 773,40 zł, a dofinansowanie stanowi kwotę 52 621,60 zł
 • 2 instalacje kotła na pelet, gdzie wkład własny mieszkańców stanowi kwotę
  10 080,00 zł, a dofinansowanie stanowi kwotę 12 600,00 zł
 • 1 instalację pompy ciepła, gdzie wkład własny mieszkańca stanowi kwotę
  17 830,76 zł, a dofinansowanie stanowi kwotę 22 129, 24 zł

            Cała inwestycja dla naszej otrzyma dofinansowanie unijne  w kwocie 572 820,44 zł co stanowi 60 % kosztów kwalifikowanych inwestycji. Do kosztów kwalifikowanych nie kwalifikuje się podatek VAT w wysokości 8% lub 23% w zależności od miejsca montażu instalacji.

            W chwili obecnej (sierpień 2018 r.)  podpisywane są umowy finansowo – rzeczowe pomiędzy Gminą a zainteresowanymi mieszkańcami oraz prowadzone są prace przygotowawcze do przeprowadzenia przetargu, w celu wyłonienia firmy wykonującej instalacje OZE. Prognozowany termin montażu to II, III kwartał 2019 roku. 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-08-24
Data publikacji:2018-08-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1795