OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

12 lipca 2018

12.07.2018r.
Znak: GCEIg.271.7.2018

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce – Gminne Centrum Edukacji w Igołomi) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj., Dz. U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą „Pzp”  zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „WYPOSAŻENIE NOWO OTWARTEGO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W IGOŁOMI W ELEMENTY PLACU ZABAW ORAZ W POMOCE I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE, MEBLE I SPRZET MULTIMEDIALNY” nr sprawy GCEIg.271.7.2018 – na poszczególne części zamówienia wybrano:

Informacja w załączniku

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-07-12
Data publikacji:2018-07-12
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:418