KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

25 maja 2018

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO – informuje się, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Igołomi-Wawrzeńczycachjest: Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Igołomi-Wawrzeńczycach,

 32-125 Wawrzeńczyce 57

2.    Administrator danych osobowych – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

3.    Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Igołomi-Wawrzeńczycachjest Pan Tomasz Nowakowski

e-mail: iod@igwa.pl

tel: 12 2874003

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy niniejszego rozporządzenia.

Rozporządzenie wchodzi w życie  z  dniem  25 maja 2018 roku.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-05-25
Data publikacji:2018-05-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:1617