INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY „Remont boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej w Dobranowicach”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

7 maja 2018

Wawrzeńczyce, dn. 07.05.2018r.
Znak: GK.271.3.2018       

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą „Pzp” informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia pn.: „Remont boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej w Dobranowicach” – wybrano ofertę złożona przez Wykonawcę:

Bogdan Francuz Firma „FRANCUZ”
Żębocin 24a, 32-100 Proszowice

Cena ofertowa przedmiotu zamówienia objętego postępowaniem przetargowym wynosi:
490.053,78 zł (brutto), słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt trzy złote 78/100 (brutto)
Termin gwarancji: 60 miesięcy

Uzasadnienie wyboru w załączniku

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-05-07
Data publikacji:2018-05-07
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:544