INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

26 kwietnia 2018

Nr sprawy: GK.271.4.2018                                           
Wawrzeńczyce, dnia 26.04.2018r. 

„Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki” - CZĘŚĆ II – Nadzór inwestorski

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce Nr 57) zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą „Pzp” informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego do realizacji zamówienia pn.: „Sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pobiednik Mały, Pobiednik Wielki” - CZĘŚĆ II – Nadzór inwestorski – wybrano ofertę złożona przez Wykonawcę:

GRI – Generalny Realizator Procesu Inwestycyjnego Sp. z o.o.
os. Złotej Jesieni 6, 31-826 Kraków 

(Informacja w załączniku)

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-26
Data publikacji:2018-04-26
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:520