Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

23 kwietnia 2018

Zamawiający - Ochotnicza Straż Pożarna w Żydowie zawiadamia, że w związku z rezygnacją z realizacji zadania Wykonawcy wybranego w dniu 16.04.2018r.

(DREWPLAC s.c., ul. Jagodowa 16, 43-360 Meszna) do realizacji zadania pn. „Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Żydów", dofinansowywanego w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z art. 43a. ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 627 z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami ust.13 pkt. 5 zapytania ofertowego - w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym w trybie zapytania ofertowego wybrano ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert: 

(informacja w załączniku)

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-04-23
Data publikacji:2018-04-23
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:485